New composition of Ogeo Fund's operational bodies

News

The general meeting of Ogeo Fund was held on 23 June 2017. It approved the consensus of all the members present and witnessed the following resolutions:

  • The resignation of Mr Stéphane Moreau as administrator of the OFP as of 2 June 2017.

PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612) was mandated for a term as auditor, represented by Madame Isabelle Rasmont. This mandate stands for a legal term of three years, covering the financial years 2017-2018-2019.

Nieuwe samenstelling van de bestuursorganen van Ogeo Fund

News

Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd:

  • Het ontslag van de heer Stéphane Moreau in zijn hoedanigheid als bestuurder van het OFP met ingang van 2 juni 2017.

Het mandaat van erkende commissaris wordt toegekend aan de firma PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612), vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Rasmont. Dat mandaat wordt toegekend voor de wettelijke termijn van drie jaar voor de boekjaren 2017-2018-2019.

Persbericht van Ogeo Fund verzonden naar het persagentschap Belga op 23 juni 2017 als antwoord op het onlineartikel dat op 23 juni 2017 in het tijdschrift "Dérivations" is verschenen

News

Ogeo Fund is van mening dat het artikel van de heer Leloup een combinatie is van onjuiste vergelijkingen, fouten, halve waarheden en laster.

Interview with OGEO FUND in the Financial Times

News

Publication graciously granted by the editor MandateWire.

The article written by Lea Huhtala, Deputy Editor of MandateWire, a subsidiary of the Financial Times, entitled "Belgian pension fund uses 'bricks and mortar' to fend off market volatility", follows an interview by Mr Jean van Caloen, Independent Director of OGEO FUND’s Sicav  "Ogesip Invest" and Mr Emmanuel Lejeune, Member of OGEO FUND’s Executive Committee.

Interview met OGEO FUND in de Financial Times

News

Gratis publicatie mogelijk gemaakt door de uitgever MandateWire.

Het artikel van Lea Huhtala, Adjunct-Redacteur bij MandateWire, een filiaal van Financial Times, getiteld "Belgian pension fund uses 'bricks and mortar' to fend off market volatility" herneemt een interview met Dhr. Jean van Caloen, onafhankelijk Bestuurder van de bevek van OGEO FUND, "Ogesip Invest", en Dhr. Emmanuel Lejeune, Lid van het Directiecomité van OGEO FUND.

Pages