OGEO FUND stelt de resultaten voor van de opiniepeiling over de pensioenen in België

News

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het tweede jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling over de pensioenen in België. In het kader van deze peiling, werd een representatief doelpubliek van 1.065 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête onderworpen.

OGEO FUND presents the results of the opinion survey on pensions in Belgium

News

With its trademark proactive approach, OGEO FUND seeks to contribute to the knowledge and awareness about pensions required for socio-political debates in Belgium. This led to EGEO FUND commissioning for the second consecutive year an opinion survey on pensions in Belgium. IPSOS conducted this online survey using a representative sample of 1,065 people of the population aged 25 to 70 years.

OGEO FUND presents the results of its opinion poll on retirement in Belgium

News

With its trademark proactive approach, OGEO FUND seeks to contribute to the knowledge and awareness about pensions required for socio-political debates in Belgium. This led to OGEO FUND commissioning an opinion poll. IPSOS conducted this online survey using a representative sample of 1,105 people of the resident population aged 25 to 70 years and guaranteed an optimal distribution among survey participants according to gender, region of residence, marital status, and professional occupation.

Focus on enhanced governance

News

As an Organisation for Financing Pensions (OFP), OGEO FUND is subject to very strict external control. The appointed actuary and statutory auditor are part of OGEO FUND’s external control mechanisms.

To ensure maximum rigour, OGEO FUND has also voluntarily set up various internal control bodies, including an internal audit which is subcontracted to our subsidiary Integrale Insurance Services SA. The Compliance Officer also takes part in the internal audit of the OFP.

Pages