Focus op een betere governance

News

OGEO FUND is als organisme voor de financiering van pensioenen onderworpen aan zeer strenge externe controles. De aangestelde actuaris en de erkende commissaris maken deel uit van het externe controleproces van OGEO FUND.

 Met het oog op een optimale controle heeft OGEO FUND op eigen initiatief verschillende interne controleorganen opgezet, waaronder een interne auditfunctie, die is uitbesteed aan onze dochteronderneming Integrale Insurance Services NV. De Compliance Officer is eveneens bij de interne controle van het OFP betrokken.

Pages