OGEO FUND et Integrale achètent le bâtiment "Waterside" à Bruxelles

News
Waterside - Bruxelles
Le bâtiment "Waterside", datant de 2006 mais encore jamais occupé malgré ses nombreux aspects positifs (premier bâtiment "green" à Bruxelles), était la propriété du holding d’origine irlandaise O’Mahony. Il présente une surface de 12.000 m² et est situé dans le quartier Nord, le long du canal de Willebroek et en face du site des Tours & Taxis, dans un quartier en plein essor. Il sera occupé par la DG EPI (Direction des Services Pénitentiaires du Ministère de la Justice) pendant une période de minimum 9 ans ferme. Le montant de la transaction s’élève à environ 19.4 millions d’euros.

OGEO FUND en Integrale kopen het gebouw "Waterside" te Brussel

News
Waterside - Brussels
Het gebouw "Waterside" dateert van 2006, maar was nog nooit in gebruik genomen, ondanks de vele positieve aspecten ervan (eerste “groen” gebouw van Brussel); het was eigendom van de uit Ierland stammende holding O’Mahony. Het heeft een oppervlakte van 12.000 m² en ligt in de Noordwijk, langs het kanaal van Willebroek en tegenover de Turn & Taxis-site, in een buurt die in volle opgang is. Het zal door het DG EPI (Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van het Ministerie van Justitie) worden gebruikt gedurende een vaste periode van minstens 9 jaar.

OGEO FUND and Integrale buy the Waterside Building at Brussels

News
Waterside - Brussels
The Waterside Building was completed in 2006 but was never occupied, despite its numerous positive features – it was the first “green” building in Brussels. It was formerly the property of the Irish O’Mahony holding company. It has a surface area of 12,000 sq. m. and is located in the North urban district, along the Willebroek canal, facing the Tour & Taxis site, in a booming neighbourhood. It will be occupied by the Directorate General of the Penitentiary Services of the Belgian Ministry of Justice (EPI DG) for a minimum confirmed period of 9 years.

Pages