Page not found

Search results

 1. Annual report - Summary 2014

  ... On the presentation of its 2014 Annual Report , OGEO FUND, the 5th largest Organisation for Financing Pensions (OFP) in ... of 64 million euros at the end of December 2014.   OGEO FUND manages more than one billion euros of assets (1.085 billion €) ...

 2. Vastgoedinvesteringen in partnerschap met Integrale

  OGEO FUND heeft in zijn portefeuille een grote 'bakstenen' vastgoedkorf ... op een maximum van 25%). Hierdoor onderscheidt OGEO FUND zich van de meeste andere Belgische pensioenfondsen, die de voorrang ... Een weldoordachte keuze voor baksteen die OGEO FUND vrijwaart voor marktschommelingen. De vastgoedprojecten waarin ...

 3. Jaarverslag - Samenvatting 2014

  ... voorstelling van zijn jaarverslag 2014 , is gebleken dat OGEO als 5e grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) van ... activa in overfinanciering en 64 miljoen euro winst. OGEO FUND staat in voor het voorzichtig en gediversifieerd beheer van meer ...

 4. Real estate investments in partnership with Integrale

  OGEO FUND has a large ´brick and mortar´ real estate portfolio within its ... portfolio (with a maximum ceiling set at 25 %). This sets OGEO FUND apart from most of the other Belgian pension funds, which privilege ... choice in favour of bricks and mortar which protects OGEO FUND from the fluctuations of the market. The real estate projects ...

 5. Salon des Mandataires 2015

  News Cette année encore, OGEO FUND a participé au Salon des Mandataires le jeudi 12 et le vendredi 13 ... de la Région Wallonne. Lors de cet événement, OGEO FUND a eu l'occasion de présenter les conclusions de l'enquête ...

 6. Salon des Mandataires 2016

  News Cette année encore, OGEO FUND a participé au Salon des Mandataires le jeudi 18 et le vendredi 19 ... de la Région Wallonne. Lors de cet événement, OGEO FUND a eu l'occasion de présenter les conclusions de l'enquête ...

 7. Salon des Mandataires 2015

  News This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on ... of the Walloon Region. During this event, OGEO FUND had the opportunity to present the results of its exclusive ...

 8. Salon des Mandataires 2015

  ... Op donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 heeft OGEO FUND , net als vorig jaar, deelgenomen aan het Salon des Mandataires ... van het Waalse Gewest. Tijdens dit evenement heeft OGEO FUND de kans gekregen om de resultaten voor te stellen van de ...

 9. Salon des Mandataires 2016

  News This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on ... of the Walloon Region. During this event, OGEO FUND had the opportunity to present the results of its exclusive ... in Belgium . This survey, launched at the initiative of OGEO FUND, was conducted by IPSOS. Do you want to consult the results of ...

 10. Lage kosten en grote deskundigheid

  Dit multi-werkgeversmodel stelt OGEO FUND in staat een beroep te doen op de beste vakmensen en voor elke ... goed te presteren tegen lage kosten. De bij OGEO FUND aangesloten ondernemingen betalen geen in noch uitstapkosten. ...

Pages