Page not found

Search results

 1. Executive Committee

  ... Executive Committee assumes the effective management of OGEO FUND under the supervision of the Board of Directors. The Executive ... and handles all aspects of the day-to-day management of OGEO FUND. top ...

 2. Comité financier

  ... financier est un organe consultatif essentiel au sein d'OGEO FUND. Créé dans une démarche volontariste d'optimisation de ... en regard de la SIP (Statement of Investment Principles) d'OGEO FUND. bottom ...

 3. Financieel Comité

  ... Comité is een essentieel raadgevend orgaan binnen OGEO FUND. Dit Financieel Comité, opgericht vanuit een voluntaristisch ... aanzien van de SIP (Statement of Investment Principles) van OGEO FUND te evalueren. bottom ...

 4. Compliance Officer

  ... with the rules on integrity for the activities of OGEO FUND: the rules provided directly in the statutory and regulatory ... Retirement Provision), but also the rules contained in OGEO FUND´s integrity policy.   top ...

 5. Erkende commissaris

  ... de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten ... aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige ...

 6. Mentions légales

  ... Exclusion de garantie Tout contenu est propre au site Ogéo Fund. Ce site peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs ... Avis de copyright et de marques déposées Ogéo Fund. Tous droits réservés. La reproduction de tout élément du ...

 7. Formulier - Conclusies van de studie over de financiering van de pensioenen

  OGEO FUND heeft onlangs de studie afgerond die werd uitgevoerd door de ...

 8. Actuaire désigné

  ... en place un double contrôle actuariel au sein d’OGEO FUND, avec le recours à deux prestataires distincts : IIServices pour ...

 9. SIP - Statement of Investment Principles

  De strategische allocatie van Ogeo Fund per beleggingsklasse. Belegginsklasse  bekrachtigd door de ...

 10. Onafhankelijke leden van het financieel comité

  OGEO FUND omringt zich met onafhankelijke leden die een goede faam genieten in ...

Pages