Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query ogeo.

Page not found

Search results

 1. Financieel Comité

  ... Comité is een essentieel raadgevend orgaan binnen OGEO FUND. Dit Financieel Comité, opgericht vanuit een voluntaristisch ... aanzien van de SIP (Statement of Investment Principles) van OGEO FUND te evalueren. bottom ...

 2. Compliance Officer

  ... with the rules on integrity for the activities of OGEO FUND: the rules provided directly in the statutory and regulatory ... Retirement Provision), but also the rules contained in OGEO FUND´s integrity policy.   top ...

 3. Comité financier

  ... financier est un organe consultatif essentiel au sein d'OGEO FUND. Créé dans une démarche volontariste d'optimisation de ... en regard de la SIP (Statement of Investment Principles) d'OGEO FUND. bottom ...

 4. Erkende commissaris

  ... de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten ... aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige ...

 5. Financial Committee

  ... Committee is an essential consultative body within OGEO FUND. Created in a perspective of proactive governance optimisation, this ... of the portfolios and the investment strategy in relation to OGEO FUND’s SIP (Statement of Investment Principles). ...

 6. Approved Commissioner

  ... In accordance with applicable law, the general council of OGEO FUND has appointed a certified auditing company that operates in ... to the control exercised by the FSMA.  It ensures that OGEO FUND has adopted adequate measures of administrative organisation, ...

 7. Mentions légales

  ... Exclusion de garantie Tout contenu est propre au site Ogéo Fund. Ce site peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs ... Avis de copyright et de marques déposées Ogéo Fund. Tous droits réservés. La reproduction de tout élément du ...

 8. Actuaire désigné

  ... en place un double contrôle actuariel au sein d’OGEO FUND, avec le recours à deux prestataires distincts : IIServices pour ...

 9. Aangestelde actuaris

  ... om een dubbele actuariële controle in te voeren binnen OGEO FUND, waarvoor een beroep wordt gedaan op twee aparte dienstverleners: ...

 10. Raad van bestuur

  ... De Raad van bestuur definieert het algemene beleid van OGEO FUND. Dit orgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten ...

Pages