Page not found

Search results

 1. Rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013

  News Het rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013 is hoger dan het gemiddelde van de Belgische ... de sector)    1,81% = gemiddeld rendement van Ogeo Fund. ...

 2. Interview d’OGEO FUND dans le Financial Times

  ... Jean van Caloen, Administrateur indépendant de la Sicav d'OGEO FUND "Ogesip Invest" et de M. Emmanuel Lejeune, Membre du Comité de direction d'OGEO FUND. L'article a été premièrement publié par le service ...

 3. Rendement d'Ogeo Fund à fin juin 2013

  News Le rendement d’Ogeo Fund à fin juin 2013 est supérieur à la moyenne des fonds de ... à savoir 62% du secteur. 1,81% = rendement moyen d'Ogeo Fund. ...

 4. Ogeo Fund’s yield as at the end of June 2013

  ... At the end of June 2013 , Ogeo Fund’s yield is higher than the average of other Belgian pension funds: ... the sector.     1.81% = the average yield of Ogeo Fund ...

 5. Interview with OGEO FUND in the Financial Times

  ... an interview by Mr Jean van Caloen, Independent Director of OGEO FUND’s Sicav  "Ogesip Invest" and Mr Emmanuel Lejeune, Member of OGEO FUND’s Executive Committee. The article was first published ...

 6. Interview met OGEO FUND in de Financial Times

  ... Jean van Caloen, onafhankelijk Bestuurder van de bevek van OGEO FUND, "Ogesip Invest", en Dhr. Emmanuel Lejeune, Lid van het Directiecomité van OGEO FUND. Het artikel werd in eerste instantie gepubliceerd door ...

 7. De AIDE tekent bij het Ogeo Fund pensioenfonds

  ... - Provincie Luik ), heeft zich onlangs aangesloten bij het Ogeo Fund pensioenfonds. De A.I.D.E. werd in 1928 opgericht om de ...

 8. Een van de grootste troeven van OGEO FUND

  ... zijn beperkt . Ondernemingen die zich aansluiten bij OGEO FUND betalen geen in- en uitstapkosten. ...

 9. Affiliation of AIDE with Ogeo Fund Pension Funds

  ... des Communes de la Province de Liège, recently joined Ogeo Fund. The A.I.D.E. was created in 1928 to fight against flooding in ...

 10. Affiliation de l'AIDE au fonds de pension Ogeo Fund

  ... Province de Liège, a récemment rejoint le fonds de pension Ogeo Fund. L'AIDE a été créée en 1928 pour lutter contre les ...

Pages