OGEO FUND :

  • 1e pijler (wettelijke pensioenen) sinds juli 2007
  • Multiwerkgevers-OFP (organisme voor de financiering van pensioenen)
  • Pensioen van mandatarissen van OCMW's en gemeente- en provinciebesturen
  • Pensioen van het statutaire personeel (of van wie een gemengde loopbaan heeft gehad: deels statutair en deels contractueel)

Het vijfde grootste Belgisch pensioenfonds

Nieuws

27 juni 2017
Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd:

Nieuws

27 juni 2017
Ogeo Fund is van mening dat het artikel van de heer Leloup een combinatie is van onjuiste vergelijkingen, fouten, halve waarheden en laster.