OGEO FUND is het vijfde grootste pensioenfonds van België en:

  • Beheert de pensioenen van de eerste pijler: die van het wettelijk pensioen.
  • Richt zich tot openbare en semi-openbare instellingen: steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW’s enz.
  • Voldoet aan de hoogste eisen inzake bestuur en interne controle.
  • Het werkt met de beste vakmensen inzake financieel beheer en biedt, zelfs aan zijn kleinste klanten, hoogwaardige prestaties tegen beperkte kosten. Er zijn geen in of uitstapkosten.
  • Het onderscheidt zich van banken, verzekeraars en andere instellingen door zijn niet-commerciële aard, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, en door zijn opvatting dat de gehele opbrengst moet worden uitgekeerd.

Het vijfde grootste Belgisch pensioenfonds

Nieuws

26 oktober 2016
Trouw aan zijn voluntaristische benadering inzake pensioenen, heeft OGEO FUND voor het derde jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling.

Nieuws

30 juni 2016
OGEO  FUND, 5e grootste  Organisme  voor  de  Financiering  van  Pensioenen  (OFP)  van  België,  beheert  de  wettelijke pensioenen  van&n