Statement of Investment Principles

DE STRATEGISCHE ALLOCATIE VAN OGEO FUND PER BELEGGINGSKLASSE

Beleggingsklasse bekrachtigd door de Algemene Vergadering op 19 december 2016 (pagina 25 van de Jaarverslag 2016).