Nieuws
05 september 2012

De Raad van Bestuur van Ogeo Fund,
De leden van het Directie Comité,
En het personeel van Ogeo Fund

melden U diep bedroefd het plotse overlijden, op 1 september 2012 in Jette, Brussel, van vriend en collega Marc Willems.

Marc was sinds 2009 Onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur van Ogeo Fund waar hij zeer actief en bedreven was. Marc was zeer populair, wij houden allen een mooie herinnering aan hem over.

Ogeo Fund betuigt zijn oprechte deelneming en wensen zijn weduwe, kinderen, kleinkinderen en familieleden veel steun in deze moeilijke dagen.