Nieuws
01 maart 2013

De A.I.D.E., "Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège" (Vereniging voor Ontwateringswerken en Afvalwaterzuivering - Provincie Luik), heeft zich onlangs aangesloten bij het Ogeo Fund pensioenfonds.

De A.I.D.E. werd in 1928 opgericht om de overstromingen in het Luikse te bestrijden. Vanaf 1976 kreeg de A.I.D.E de zuivering van het afvalwater uit de openbare riolering van de hele Provincie Luik toevertrouwd. De A.I.D.E. wordt gesubsidieerd door de S.P.G.E. (Société Publique de Gestion de l’Eau - Openbare Dienst Waterbeheer) en stelt 250 personen tewerk.