Nieuws
06 mei 2013

Ogeo Fund heeft deelgenomen aan het Congres voor de Gemeentesecretarissen van Wallonië op 3 en 4 mei 2013, dat georganiseerd werd door de vereniging van gemeentesecretarissen van de provincie Henegouwen. Het congres vond plaats op een unieke locatie, namelijk het Wetenschappelijk Avonturenpark (PASS) in Frameries.

Tijdens het congres kwamen verschillende sprekers aan het woord. Zij behandelden thema's die even boeiend als uiteenlopend waren:

  • Sociale netwerken in het bestuur van gemeenten: kansen en gevaren;
  • Gemeentelijke vzw's en beheercontracten: nieuwe voorschriften en verplichtingen;
  • Transversaal strategisch programma, algemeen beleidsprogramma, taakomschrijving en prestatiecontract: gevolgen van de nieuwe beheerwijzen voor het werk van gemeentesecretarissen;
  • "Glimlach, u bent aan het communiceren": het belang van non-verbale communicatie.

 Deze dag was voor de aanwezige leden van Ogeo Fund de gelegenheid bij uitstek om met professionals van gedachten te wisselen over de pensioenproblematiek.

Ogeo Fund heeft voorts van de gelegenheid gebruikgemaakt om alle deelnemers een map te overhandigen waarin niet alleen de troeven van Ogeo Fund worden opgesomd, maar ook een overzicht wordt gegeven van het aanbod van Ogeo Fund, zowel voor de eerste pijler (wettelijk pensioen van mandatarissen en statutair personeel) als voor de tweede pijler (aanvullend pensioen voor contractueel personeel).