Nieuws
26 juni 2013

Ter gelegenheid van de voorstelling van zijn jaarverslag voor 2012, laat OGEO FUND stijgende resultaten optekenen: met een financieel rendement van 9,17%, een winst van 212 miljoen euro en de toetreding van een nieuwe aangesloten onderneming (de AIDE) bekleedt het de vijfde plaats in de rangschikking van pensioenfondsen in België en kan het bogen op performance op termijn die hoger zijn dan die van andere financiële instellingen.

Voor zijn vijfde volledige activiteitsjaar bevestigt OGEO FUND zo zijn positie als vijfde grootste pensioenfonds in België met een vermogen onder beheer van € 934 miljoen euro (een stijging van 17,6% in vergelijking met 2011) en een financieel rendement van 9,17%. Zo laat het fonds in 2012 een winst optekenen van 212 miljoen euro, een cijfer dat aanzienlijk gestegen is (74,5 miljoen in 2011). Sinds 1 januari 2012 kan OGEO FUND een achtste verbonden onderneming onder haar leden rekenen: de AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration van de gemeenten van de provincie Luik) waardoor het aantal begunstigden stijgt tot meer dan 4.000.

 OGEO FUND, dat trouw is aan zijn voluntaristische aanpak, wenst eveneens meer deel te nemen aan de bedrijfsgesprekken over de pensioenen, wat zowel in het belang is van haar leden, maar ook van de Belgische maatschappij in zijn geheel. Het is in deze optiek dat OGEO FUND beslist heeft in de loop van het jaar 2013 een expertisecentrum rond de pensioenen op te richten.

Raadpleeg ons beknopt jaarverslag 2012
Raadpleeg ons persbericht van 25 juni 2013
Raadpleeg ons volledig jaarverslag 2012 (document in het Frans)