Nieuws
17 juli 2014

Uit de voorstelling van zijn jaarverslag 2013 blijkt dat OGEO FUND als vijfde grootste pensioenfonds in België1 voortreffelijke resultaten heeft geboekt met een financieel rendement van 7,38%2, een winst van 53 miljoen euro en euros activa in overfinanciering3 van 515 miljoen euro.

OGEO FUND telt vandaag 4.019 huidige of toekomstige begunstigden van pensioenrenten die zijn verdeeld over zeven bijdragende ondernemingen4 voor een totaal van 968 miljoen euro aan in beheer genomen vermogens en een groeipotentieel binnen België en in het buitenland.

De verklaring voor deze uitzonderlijke resultaten ligt vervat in verschillende elementen. Zo vormt OGEO FUND het toonbeeld van een structuur waarbij een doeltreffende en slagvaardige aanpak hand in hand gaat met een kostenefficiënt beleid.

De grote omvang van de beheerde gelden heeft OGEO FUND ertoe gedreven erg strikte criteria voorop te stellen met het oog op het waarborgen van een behoorlijk bestuur. Hiertoe heeft OGEO FUND een institutionele “bevek” – OGESIP Invest – opgericht die het mogelijk maakt een verhoogde controle uit te oefenen op de vermogensbeheerders.

In de herfst van 2013 heeft OGEO FUND een studie gepubliceerd over de financiering van de pensioenen van het personeel van de provinciale en lokale besturen in Wallonië en Brussel. Een van de meest opmerkelijke resultaten van deze studie is dat 70% van de gemeenten over onvoldoende reserves beschikt om het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige pensioenlasten.

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, zet OGEO FUND zijn positie als kenniscentrum voor pensioenenaangelegenheden op diverse wijzen kracht bij. Zo zullen de resultaten van een perceptieonderzoek over de pensioenen binnenkort worden gepubliceerd en zal OGEO FUND in de nabije toekomst een rondetafelgesprek organiseren waarop verschillende pensioendeskundigen zullen worden uitgenodigd.

Raadpleeg ons volledig jaarverslag 2013 (beschikbaar in het Frans).
Raadpleeg ons samenvattend jaarverslag 2013 (beschikbaar in het Nederlands).

 

1Rangschikking d.d. 31/12/2012 – In afwachting van de officiële rangschikking d.d. 31/12/2013 die door de BVPI (Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen) zal worden gepubliceerd.
2Hoger rendement dan het gemiddelde rendement van de Belgische pensioenfondsen dat 6,73% beloopt (bron: BVPI).
3Dekkingsoverschot: eind 2013 bedroeg het dekkingsvermogen van OGEO FUND 882 miljoen euro, terwijl de verplichtingen slechts 367 miljoen euro beliepen, wat een dekkingsoverschot van 140% vertegenwoordigt.
4Om redenen van administratieve vereenvoudiging, vond er op 01/01/2013 een fusie plaats tussen TECTEO en ALG.