Nieuws
26 november 2014

Met het oog op de voorstelling van de resultaten van de exclusieve opiniepeiling over de pensioenen in België die in opdracht van OGEO FUND werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IPSOS, heeft OGEO FUND op 25 november 2014 een rondetafelgesprek georganiseerd rond het thema “De Belgen en hun pensioen: doelstellingen en middelen voor een leefbare hervorming”.                                                  

Het rondetafelgesprek was samengesteld uit een panel van vooraanstaande deskundigen uit de academische en professionele wereld en vond plaats in aanwezigheid van de federale Minister van Pensioenen, de heer Daniel Bacquelaine. Deze unieke ontmoeting, die tot stand kwam in samenwerking met de Bank Degroof, heeft het mogelijk gemaakt om, enerzijds, een duidelijk beeld te scheppen van de verwachtingen die de Belgen koesteren omtrent de toekomst van hun pensioen en, anderzijds, de hervormingspistes aan te kaarten die door de Belgische regering worden vooropgesteld en die enkele uren na het gesprek aan het Parlement werden voorgelegd.    

Tijdens het rondetafelgesprek, kregen de volgende personen het woord:

  • Daniel Bacquelaine, federaal Minister van Pensioenen;
  • Roland de Turck, Ondervoorzitter van IPSOS België;
  • Pierre Devolder, Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;
  • Etienne de Callataÿ, Hoofdeconoom en Gedelegeerd Bestuurder van de Bank Degroof;
  • Ralf Jacob, Hoofd van de eenheid “Sociale Bescherming en Sociaal Activeringssysteem”, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Europese Commissie;
  • André Gilles, Voorzitter van de Raad van Bestuur van OGEO FUND.

Bij aanvang van het gesprek, heeft de federale Minister van Pensioenen, de heer Daniel Bacquelaine, enkele uren vóór de voorstelling van zijn ontwerp van hervorming aan het federaal Parlement, benadrukt dat slechts 10% van de bevolking tot 65 jaar werkt en dat het ontwerp aldus de mogelijkheid moet bieden om zonder beperking te werken na de leeftijd van 65 jaar.

Tijdens het debat, werden de deskundigen ingelicht over de Belgische publieke opinie omtrent de pensioenen op basis van een peiling die in opdracht van OGEO FUND werd uitgevoerd door IPSOS voorafgaand aan de huidige onderhandelingen over de hervorming en de aankondiging van de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar. In dit kader, heeft Roland de Turck, Ondervoorzitter van IPSOS België, gewezen op het feit dat “uit onze opiniepeiling blijkt dat er onder de Belgen een wijdverbreide ongerustheid leeft over de toekomst van hun pensioenen. Een ruime meerderheid van de werknemers is immers van mening dat hun pensioen ontoereikend zal zijn om een bevredigende levensstandaard te handhaven. Daarnaast, menen vier op de vijf ondervraagde personen dat de overheidsinstanties op de eerste plaats een gepaste financiering van de pensioenen zouden moeten waarborgen.”

Ter afronding van het gesprek, heeft André Gilles, Voorzitter van de Raad van Bestuur van OGEO FUND, eraan herinnerd dat OGEO FUND zich tot doel heeft gesteld bij te dragen tot de analyse van en de kennisuitbreiding over de problematiek van de pensioenen in België. Daarnaast heeft hij benadrukt dat “OGEO FUND niet enkel aan de alarmbel wil trekken, maar als vijfde grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen in België eveneens wenst deel te nemen aan een constructieve aanpak die van essentieel belang is voor de toekomstige financiering van de pensioenen”.

Reportage van RTC Liège uitgezonden op 25 november 2014 (reportage in het Frans).

De volledige resultaten van de opiniepeiling kunnen hier worden geraadpleegd (in het nederlands).