Nieuws
22 juni 2015

Bij de voorstelling van zijn jaarverslag 2014, is gebleken dat OGEO als 5e grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) van België eind december 2014 goed was voor een financieel rendement van 6,95%, 573 miljoen euro aan activa in overfinanciering en 64 miljoen euro winst.

OGEO FUND staat in voor het voorzichtig en gediversifieerd beheer van meer dan één miljard euro aan activa (1.085 miljard €).

Door zijn versterkt bestuurssysteem en investeringsbeleid waarin voorzichtigheid, transparantie en prestaties centraal staan, is OGEO FUND in staat om op lange termijn de serene financiering en betaling te waarborgen van de pensioenen van 4.219 begunstigden van lopende of uitgestelde rente, verdeeld over 7 bijdragende ondernemingen.

Gelet op de grote omvang van de beheerde kapitalen, ziet OGEO FUND erop toe dat er steeds erg strikte bestuurscriteria worden nageleefd. Zo heeft OGEO FUND een institutionele Bevek opgericht onder de naam OGESIP Invest” die met name een verhoogde controle op de vermogensbeheerders mogelijk maakt.

OGEO FUND wenst bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit voluntaristisch oogpunt, heeft OGEO FUND opdracht gegeven tot het uitvoeren van een exclusieve opiniepeiling over de pensioenen in België. Deze peiling werd in de lente van 2014 uitgevoerd door IPSOS dat een representatief doelpubliek van 1.105 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête heeft onderworpen.

Voor meer informatie:

Raadpleeg ons verkort jaarverslag 2014