Nieuws
19 oktober 2015

Ogeo Fund staat als 5e grootste pensioenfonds van België in voor het bedachtzaam en gediversifieerd beheer van meer dan één miljard euro aan activa. Zij stelt een doeltreffende en nauwgezette organisatie ten dienste van haar aangesloten leden. Daarnaast draagt Ogeo Fund bij aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België.

Het is in deze optiek dat Ogeo Fund op 16 oktober laatstleden in samenwerking met Bank Degroof Petercam een rondetafelgesprek heeft georganiseerd met als titel “De Belgen en hun pensioen in het licht van de lopende hervormingen”. Op dit evenement werden de resultaten voorgesteld van de exclusieve opiniepeiling over de pensioenen in België die in opdracht van Ogeo Fund door Ipsos werd uitgevoerd.

Het rondetafelgesprek was samengesteld uit een panel hooggeschoolde deskundigen uit de academische en professionele wereld en vond plaats in aanwezigheid van de heer Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen.

Hierbij kwamen de volgende personen aan het woord:

  • Inleiding: Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
  • Voorstelling van de resultaten van de peiling: Roland de Turck, Ondervoorzitter IPSOS België
  • Rondetafelgesprek: tussenkomsten en debat met als moderator Leonardo Sforza, uitvoerend directeur MSLGROUP

- Jean Hindriks, Katholieke Universiteit Leuven, lid van de Academische Raad Pensioenen,
- Bruno Colmant, Vlerick Management School, Handelsschool Solvay, lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de Koninklijke Academie van België,
- Ralf Jacob, Hoofd van de eenheid Sociale Bescherming en Sociaal Activeringssysteem, DG Tewerkstelling, Europese Commissie.

  • Besluit door André Gilles, Voorzitter van de Raad van Bestuur van OGEO FUND.

De resultaten van de opiniepeiling van Ogeo Fund over de pensioenen in België kunnen hier worden geraadpleegd.