Nieuws

21 oktober 2013
Het rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013 is hoger dan het gemiddelde van de Belgische pensioenfondsen:

Nieuws

26 juni 2013
Ter gelegenheid van de voorstelling van zijn jaarverslag voor 2012, laat OGEO FUND stijgende resultaten optekenen: met een financieel rendement van 9,17%, een winst van 212 miljoen euro en de toetreding van een nieuwe aang

Nieuws

08 mei 2013
Het team van Ogeo Fund heeft de kans gekregen om een bezoek te brengen aan de installaties van AIDE, een organisatie die zich recent bij het fonds heeft aangesloten.

Nieuws

06 mei 2013
Ogeo Fund heeft deelgenomen aan het Congres voor de Gemeentesecretarissen van Wallonië op 3 en 4 mei 2013, dat georganiseerd werd door de vereniging van gemeentesecretarissen van de provincie Henegouwen.

Nieuws

02 mei 2013
De beheerkosten voor een ”full service”, met andere woorden: het financiële beheer, de uitbetaling van pensioen, enz., zijn beperkt.

Nieuws

15 april 2013
OGEO FUND is als organisme voor de financiering van pensioenen onderworpen aan zeer strenge externe controles. De aangestelde actuaris en de erkende commissaris maken deel uit van het externe controleproces van OGEO FUND.

Nieuws

01 maart 2013
De A.I.D.E., "Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège" (Vereniging voor Ontwateringswerken en Afvalwaterzuivering - Provincie Luik

Nieuws

15 februari 2013
Zoals vorige jaren heeft Ogeo Fund deelgenomen aan het Salon van de Mandatarissen, hét evenement bij uitstek voor Plaatselijke Besturen en iedereen die aan het gemeentelijke beheer deelneemt, Provincies, OCMW’s en Int

Nieuws

31 januari 2012
Het gebouw "Waterside" dateert van 2006, maar was nog nooit in gebruik genomen, ondanks de vele positieve aspecten ervan (eerste “groen” gebouw van Brussel); het was eigendom van de uit Ierland stammende holding O’Mahony. Het heeft een oppervlakte v

Pagina's