New composition of Ogeo Fund's operational bodies

Nieuws

The general meeting of Ogeo Fund was held on 23 June 2017. It approved the consensus of all the members present and witnessed the following resolutions:

  • The resignation of Mr Stéphane Moreau as administrator of the OFP as of 2 June 2017.

PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612) was mandated for a term as auditor, represented by Madame Isabelle Rasmont. This mandate stands for a legal term of three years, covering the financial years 2017-2018-2019.

Nieuwe samenstelling van de bestuursorganen van Ogeo Fund

Nieuws

Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd:

  • Het ontslag van de heer Stéphane Moreau in zijn hoedanigheid als bestuurder van het OFP met ingang van 2 juni 2017.

Het mandaat van erkende commissaris wordt toegekend aan de firma PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612), vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Rasmont. Dat mandaat wordt toegekend voor de wettelijke termijn van drie jaar voor de boekjaren 2017-2018-2019.

Persbericht van Ogeo Fund verzonden naar het persagentschap Belga op 23 juni 2017 als antwoord op het onlineartikel dat op 23 juni 2017 in het tijdschrift "Dérivations" is verschenen

Nieuws

Ogeo Fund is van mening dat het artikel van de heer Leloup een combinatie is van onjuiste vergelijkingen, fouten, halve waarheden en laster.

Seminar OGEO FUND - 14 October 2016

Nieuws

True to its proactive approach to pensions, for the third consecutive year, OGEO FUND commissioned an opinion survey from the IPSOS polling institute. Objective: to shore up our knowledge of pensions in Belgium and feed the social debate on the issue. In an approach similar to that of 2015, the survey focused on the latest proposals of the Federal Government regarding the pension reform.

To present this survey, OGEO FUND Pensions had invited Pension industry professionals to a seminar that took place at Square Brussels Meeting Centre on 14 October.

Pagina's