Séminaire d’OGEO FUND

Nieuws

Dans le même esprit que la table ronde organisée le 16 octobre dernier dans les bureaux de la Banque Degroof Petercam à Bruxelles, Ogeo Fund a organisé un séminaire institutionnel le 30 octobre 2015. Cet événement, intitulé "Réforme des pensions : enjeux et impacts", s’est tenu au Cercle de Wallonie à Namur.

OGEO FUND Round Table

Nieuws

Ogeo Fund, the 5th largest pension fund in Belgium, manages over one thousand million euros of assets in a prudent and diversified manner. Ogeo Fund offers its members a performing and disciplined organisation. Moreover, Ogeo Fund seeks to contribute to the knowledge and awareness about pensions required for socio-political debates in Belgium.

OGEO FUND-rondetafelgesprek

Nieuws

Ogeo Fund staat als 5e grootste pensioenfonds van België in voor het bedachtzaam en gediversifieerd beheer van meer dan één miljard euro aan activa. Zij stelt een doeltreffende en nauwgezette organisatie ten dienste van haar aangesloten leden. Daarnaast draagt Ogeo Fund bij aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België.

La table ronde d’OGEO FUND

Nieuws

Ogeo Fund, 5ème plus grand fonds de pension de Belgique, gère plus d’un milliard d’euros d’actifs de manière prudente et diversifiée. Ogeo Fund met à la disposition de ses affiliés une organisation performante et rigoureuse. Ogeo Fund contribue également à l’approfondissement des connaissances et aux débats de société sur les pensions en Belgique.

Interview with OGEO FUND in the Financial Times

Nieuws

Publication graciously granted by the editor MandateWire.

The article written by Lea Huhtala, Deputy Editor of MandateWire, a subsidiary of the Financial Times, entitled "Belgian pension fund uses 'bricks and mortar' to fend off market volatility", follows an interview by Mr Jean van Caloen, Independent Director of OGEO FUND’s Sicav  "Ogesip Invest" and Mr Emmanuel Lejeune, Member of OGEO FUND’s Executive Committee.

Interview met OGEO FUND in de Financial Times

Nieuws

Gratis publicatie mogelijk gemaakt door de uitgever MandateWire.

Het artikel van Lea Huhtala, Adjunct-Redacteur bij MandateWire, een filiaal van Financial Times, getiteld "Belgian pension fund uses 'bricks and mortar' to fend off market volatility" herneemt een interview met Dhr. Jean van Caloen, onafhankelijk Bestuurder van de bevek van OGEO FUND, "Ogesip Invest", en Dhr. Emmanuel Lejeune, Lid van het Directiecomité van OGEO FUND.

OGEO FUND stelt de resultaten voor van de opiniepeiling over de pensioenen in België

Nieuws

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het tweede jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling over de pensioenen in België. In het kader van deze peiling, werd een representatief doelpubliek van 1.065 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête onderworpen.

OGEO FUND presents the results of the opinion survey on pensions in Belgium

Nieuws

With its trademark proactive approach, OGEO FUND seeks to contribute to the knowledge and awareness about pensions required for socio-political debates in Belgium. This led to EGEO FUND commissioning for the second consecutive year an opinion survey on pensions in Belgium. IPSOS conducted this online survey using a representative sample of 1,065 people of the population aged 25 to 70 years.

Annual report - Summary 2014

Nieuws

On the presentation of its 2014 Annual Report, OGEO FUND, the 5th largest Organisation for Financing Pensions (OFP) in Belgium, posted a yield of 6.95%, an overfunded asset of 573 million euros and a profit of 64 million euros at the end of December 2014.  

OGEO FUND manages more than one billion euros of assets (1.085 billion €) in a prudent and diversified manner.

Pagina's