Overlijden van Marc Willems, Onafhankelijk Bestuurder van Ogeo Fund

Nieuws

De Raad van Bestuur van Ogeo Fund,
De leden van het Directie Comité,
En het personeel van Ogeo Fund

melden U diep bedroefd het plotse overlijden, op 1 september 2012 in Jette, Brussel, van vriend en collega Marc Willems.

Marc was sinds 2009 Onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur van Ogeo Fund waar hij zeer actief en bedreven was. Marc was zeer populair, wij houden allen een mooie herinnering aan hem over.

OGEO FUND et Integrale achètent le bâtiment "Waterside" à Bruxelles

Nieuws
Waterside - Bruxelles
Le bâtiment "Waterside", datant de 2006 mais encore jamais occupé malgré ses nombreux aspects positifs (premier bâtiment "green" à Bruxelles), était la propriété du holding d’origine irlandaise O’Mahony. Il présente une surface de 12.000 m² et est situé dans le quartier Nord, le long du canal de Willebroek et en face du site des Tours & Taxis, dans un quartier en plein essor. Il sera occupé par la DG EPI (Direction des Services Pénitentiaires du Ministère de la Justice) pendant une période de minimum 9 ans ferme. Le montant de la transaction s’élève à environ 19.4 millions d’euros.

OGEO FUND en Integrale kopen het gebouw "Waterside" te Brussel

Nieuws
Waterside - Brussels
Het gebouw "Waterside" dateert van 2006, maar was nog nooit in gebruik genomen, ondanks de vele positieve aspecten ervan (eerste “groen” gebouw van Brussel); het was eigendom van de uit Ierland stammende holding O’Mahony. Het heeft een oppervlakte van 12.000 m² en ligt in de Noordwijk, langs het kanaal van Willebroek en tegenover de Turn & Taxis-site, in een buurt die in volle opgang is. Het zal door het DG EPI (Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van het Ministerie van Justitie) worden gebruikt gedurende een vaste periode van minstens 9 jaar.

OGEO FUND and Integrale buy the Waterside Building at Brussels

Nieuws
Waterside - Brussels
The Waterside Building was completed in 2006 but was never occupied, despite its numerous positive features – it was the first “green” building in Brussels. It was formerly the property of the Irish O’Mahony holding company. It has a surface area of 12,000 sq. m. and is located in the North urban district, along the Willebroek canal, facing the Tour & Taxis site, in a booming neighbourhood. It will be occupied by the Directorate General of the Penitentiary Services of the Belgian Ministry of Justice (EPI DG) for a minimum confirmed period of 9 years.

Pagina's