Provincie Luik

Kerncijfers op 31/12/2016

Provinciaal gedeputeerden 

Begin van het beheer: 01/01/2010
Bedrag van de beheerde activa: 10,6 mln. €
Aantal aangeslotenen: 21

© Province de Liège