Provincie Luik

Kerncijfers op 31/12/2018

Provinciaal gedeputeerden 

Begin van het beheer: 01/01/2010
Bedrag van de beheerde activa: 10,8 mln. €
Aantal aangeslotenen: 21

© Province de Liège