Sterke punten

Verscheidene door OGEO FUND ontwikkelde kenmerken maken er een origineel en innoverend model van.

Zeer strikte controles

Het vertrouwen tussen de aangesloten ondernemingen en OGEO FUND is gebaseerd op een reeks organen en procedures die deel uitmaken van het goede bestuur van het OFP.

Meer informatie

Een participatieve visie

Heel de structuur is bedacht door en voor de aangesloten ondernemingen, die daadwerkelijk de beslissingen nemen.

Meer informatie

Lage kosten en grote deskundigheid

OGEO FUND is een multi-werkgeverspensioenfonds. De activa van OGEO FUND worden gemeenschappelijk beheerd en genieten bijgevolg van aanzienlijke schaalvoordelen.

Meer informatie