Lage kosten en grote deskundigheid

  • Dit multi-werkgeversmodel stelt OGEO FUND in staat een beroep te doen op de beste vakmensen en voor elke aangesloten onderneming, zelfs voor de kleinste, bijzonder goed te presteren tegen lage kosten.
  • De bij OGEO FUND aangesloten ondernemingen betalen geen in noch uitstapkosten.