Overleg betreffende beheer

Heel de structuur is bedacht voor de aangesloten ondernemingen. Die worden bij de besluitvorming als actoren beschouwd:

  • Integrale opbrengsten: na aftrek van de kosten, gaat heel de opbrengst zonder tussenpersoon naar de aangesloten ondernemingen. OGEO FUND verschilt immers van banken, verzekeraars en andere instellingen door zijn niet-commercieel karakter, zonder aandeelhouders. Er hoeft dus geen kapitaal te worden beloond;
  • Inzage in en invloed op het beheer van OGEO FUND: het lidmaatschap geeft recht op de hoedanigheid van lid van de algemene vergadering;
  • Doorzichtigheid: elke aangesloten onderneming heeft altijd een volledig en nauwkeurig beeld van haar activa;
  • Financieringsplan: dit wordt in overleg met de aangesloten onderneming opgesteld.