Resultaten van de exclusieve OGEO FUND-opiniepeiling over de pensioenen in België

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling. Deze online-peiling kwam tot stand in samenwerking met het onderzoeksbureau IPSOS dat een representatief doelpubliek van 1.105 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête heeft onderworpen. IPSOS heeft een optimale differentiatie van de respondenten gewaarborgd in functie van hun geslacht, woonplaats, gezinssamenstelling en beroepsstatus.

De peiling heeft significante resultaten aan het licht gebracht over de opinie van de Belg over zijn pensioen. Zo blijkt dat er onder de Belgen een wijdverbreide ongerustheid leeft over de toekomst van hun pensioenen en dat zij een uitgesproken mening hebben over het beleid dat zou moeten worden gevoerd om de duurzaamheid van het pensioenstelsel te waarborgen. Volgens de door IPSOS uitgevoerde peiling, heeft 75% van de Belgen een pessimistisch beeld over zijn pensioen.

De volledige resultaten van de peiling kunnen rechtstreeks bij OGEO FUND worden aangevraagd.

Hiertoe nodigen wij u vriendelijk uit het onderstaand formulier in te vullen, waarna OGEO FUND u de resultaten van de opiniepeiling zal toesturen.