Foutmelding

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query ogeo.

Page not found

Zoekresultaten

 1. Lage kosten en grote deskundigheid

  Dit multi-werkgeversmodel stelt OGEO FUND in staat een beroep te doen op de beste vakmensen en voor elke ... goed te presteren tegen lage kosten. De bij OGEO FUND aangesloten ondernemingen betalen geen in noch uitstapkosten. ...

 2. Congrès des Secrétaires communaux

  Nieuws Ogeo Fund a participé au Congrès des Secrétaires communaux de Wallonie les ... a surtout été l’occasion, pour les membres présents d’Ogeo Fund, d’échanger des idées avec des professionnels sur la problématique des pensions. Ogeo Fund en a profité également pour remettre à chacun un dossier ...

 3. Overleg betreffende beheer

  ... zonder tussenpersoon naar de aangesloten ondernemingen. OGEO FUND verschilt immers van banken, verzekeraars en andere instellingen door ... beloond; Inzage in en invloed op het beheer van OGEO FUND: het lidmaatschap geeft recht op de hoedanigheid van lid van de ...

 4. Gestion concertée

  ... d’affiliation, sans intermédiaire. En effet, OGEO FUND se distingue des banques, assureurs et autres institutions par son ... rémunérer ; Regard et influence sur la gestion d’OGEO FUND : l’affiliation donne la qualité de membre à l’assemblée ...

 5. Joint management

  ... joined companies without intermediaries.  This is because OGEO FUND is different from banks, insurers and other financial institutions ... Right of scrutiny and influence on the management of OGEO FUND:  joined companies become member of the general council; ...

 6. Conference on November 16th 2012 at the Palais des Congrès de Liège

  ... 16th 2012, at the Palais des Congrès at Liège, Ogeo Fund is organising a day for exchanging information for affiliated ... take part in discussions with the management team and Ogeo Fund staff members and ask detailed questions related to the area of ...

 7. Congres voor gemeentesecretarissen

  Nieuws Ogeo Fund heeft deelgenomen aan het Congres voor de Gemeentesecretarissen van ...  Deze dag was voor de aanwezige leden van Ogeo Fund de gelegenheid bij uitstek om met professionals van gedachten te wisselen over de pensioenproblematiek. Ogeo Fund heeft voorts van de gelegenheid gebruikgemaakt om alle deelnemers een ...

 8. Nos affiliés

  OGEO FUND compte 7 entreprises d’affiliation : Publifin SCIRL ...

 9. Supplementary or extra-statutory pension

  OGEO 2 PENSION : 2 nd pillar since april 2008 Pensions for ...

 10. Conference of Walloon local government secretaries

  Nieuws Ogeo Fund took part in the Conference of Walloon local government secretaries ... The conference above all provided the opportunity for Ogeo Fund members to exchange ideas with professionals on the issues affecting pensions. Ogeo Fund also took the opportunity to provide all participants with a brochure ...

Pagina's