Foutmelding

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query ogeo.

Page not found

Zoekresultaten

 1. Conférence du 16 novembre 2012 au Palais des Congrès de Liège

  Nieuws Ogeo Fund organise, le vendredi 16 novembre 2012 au Palais des Congrès de ... dialoguer avec l'ensemble de la direction et du personnel d'Ogeo Fund et d'approfondir les questions relatives au domaine des pensions. ...

 2. Directiecomité

  ... staat in voor de daadwerkelijke leiding van OGEO FUND, onder toezicht van de Raad van bestuur. Het Directiecomité ... en verzekert alle aspecten van het dagelijkse beheer van OGEO FUND. top ...

 3. Conferentie van 16 november 2012 in het Palais des Congrès van Luik

  Nieuws Ogeo Fund organiseert op vrijdag 16 november 2012 in het Congrespaleis van ... te ontmoeten, met de directie en het personeel van Ogeo Fund te discussiëren en vragen rond pensioenen grondig te stellen. ...

 4. Compliance Officer

  ... de regels betreffende de integriteit van de activiteiten van OGEO FUND: de regels die rechtstreeks voorzien zijn in de wettelijke en ... maar ook de regels eigen aan het integriteitbeleid van OGEO FUND.     top ...

 5. Executive Committee

  ... Executive Committee assumes the effective management of OGEO FUND under the supervision of the Board of Directors. The Executive ... and handles all aspects of the day-to-day management of OGEO FUND. top ...

 6. Financieel Comité

  ... Comité is een essentieel raadgevend orgaan binnen OGEO FUND. Dit Financieel Comité, opgericht vanuit een voluntaristisch ... aanzien van de SIP (Statement of Investment Principles) van OGEO FUND te evalueren. bottom ...

 7. Compliance Officer

  ... with the rules on integrity for the activities of OGEO FUND: the rules provided directly in the statutory and regulatory ... Retirement Provision), but also the rules contained in OGEO FUND´s integrity policy.   top ...

 8. Comité financier

  ... financier est un organe consultatif essentiel au sein d'OGEO FUND. Créé dans une démarche volontariste d'optimisation de ... en regard de la SIP (Statement of Investment Principles) d'OGEO FUND. bottom ...

 9. Erkende commissaris

  ... de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten ... aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige ...

 10. Financial Committee

  ... Committee is an essential consultative body within OGEO FUND. Created in a perspective of proactive governance optimisation, this ... of the portfolios and the investment strategy in relation to OGEO FUND’s SIP (Statement of Investment Principles). ...

Pagina's