OGEO FUND-seminarie

Nieuws
02 november 2015

In de geest van het rondetafelgesprek dat op 16 oktober laatstleden plaatsvond in de Brusselse kantoren van Bank Degroof Petercam, heeft Ogeo Fund op 30 oktober 2015 een institutioneel seminarie georganiseerd. Dit evenement met als titel “Hervorming van de pensioenen: uitdagingen en impact” vond plaats in de “Cercle de Wallonie” te Namen.

Naast de voorstelling van de belangrijkste resultaten van de opiniepeiling over de pensioenen in België die in opdracht van Ogeo Fund door Ipsos werd uitgevoerd, heeft Ogeo Fund het ware genoegen gehad om op dit seminarie een panel deskundigen te mogen verwelkomen. Het seminarie had met name tot doel een debat tot stand te brengen over de verschillende door de Regering vastgestelde maatregelen en geplande hervormingen om de duurzaamheid van het pensioenstelsel in België te waarborgen.  

  • Inleiding: Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
  • Illustratie en animatie door Pierre Kroll
  • Tussenkomsten en debatten met als moderator Amid Faljaoui

- Anne Thiry, Ondervoorzitster van het Nationaal Pensioencomité, Managing Partner Actuary bij Nexyan en aangesteld actuaris van OGEO FUND,
- Florence Delogne, Adjunct-Kabinetsdirectrice van de Minister van Pensioenen,
- Pierre Devolder, Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en Lid van de Commissie Pensioenhervorming.

  • Presentatie van het Directiecomité van OGEO FUND “Een succesvol en vernieuwend model”
  • Besluit door André Gilles, provinciaal gedeputeerde, Voorzitter van het Provinciecollege van de Provincie Luik en Voorzitter van de Raad van Bestuur van OGEO FUND

De resultaten van de opiniepeiling van Ogeo Fund over de pensioenen in België kunnen hier worden ingekeken.