Formulier - Conclusies van de studie over de financiering van de pensioenen

OGEO FUND heeft onlangs de studie afgerond die werd uitgevoerd door de Universiteit van Luik over "De financiering van de pensioenen van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in Wallonië en Brussel" die als doel had de huidige uitdagingen in het voetlicht te plaatsen en eventuele oplossingsvoorstellen aan te dragen op het vlak van de pensioenen.

Een samenvatting van deze conclusies kan u worden overgemaakt (conclusies enkel beschikbaar in het Frans). Indien u dit wenst, verzoeken we u het onderstaande formulier in te vullen: