Persbericht van Ogeo Fund over het dossier Land Invest Group (LIG)

News

Persbericht van Ogeo Fund over het dossier Land Invest Group (LIG)

Ogeo Fund is een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) dat ruim 1,173 miljard euro aan activa beheert en waarvan de overfinanciering (bedrag aan activa bovenop de activa die nodig zijn voor de dekking van de pensioenverplichtingen) 550 miljoen euro bedraagt, wat overeenstemt met een overfinanciering van 122% (cijfers op 31/12/2016).

Communiqué de presse d'Ogeo Fund relatif au dossier Land Invest Group (LIG)

News

Communiqué de presse d’Ogeo Fund relatif au dossier Land Invest Group (LIG)

Ogeo Fund est un Organisme de Financement de Pensions (OFP) qui gère plus de 1,173 milliard d’euros d’actifs et dont la surcouverture (montant d’actifs qui est en surplus des actifs nécessaires à la couverture des engagements de pensions) s’élève à 550 millions d’euros, soit une surcouverture de 122% (chiffres au 31/12/2016).

New composition of Ogeo Fund's operational bodies

News

The general meeting of Ogeo Fund was held on 23 June 2017. It approved the consensus of all the members present and witnessed the following resolutions:

  • The resignation of Mr Stéphane Moreau as administrator of the OFP as of 2 June 2017.

PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612) was mandated for a term as auditor, represented by Madame Isabelle Rasmont. This mandate stands for a legal term of three years, covering the financial years 2017-2018-2019.

Nieuwe samenstelling van de bestuursorganen van Ogeo Fund

News

Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd:

  • Het ontslag van de heer Stéphane Moreau in zijn hoedanigheid als bestuurder van het OFP met ingang van 2 juni 2017.

Het mandaat van erkende commissaris wordt toegekend aan de firma PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612), vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Rasmont. Dat mandaat wordt toegekend voor de wettelijke termijn van drie jaar voor de boekjaren 2017-2018-2019.

Persbericht van Ogeo Fund verzonden naar het persagentschap Belga op 23 juni 2017 als antwoord op het onlineartikel dat op 23 juni 2017 in het tijdschrift "Dérivations" is verschenen

News

Ogeo Fund is van mening dat het artikel van de heer Leloup een combinatie is van onjuiste vergelijkingen, fouten, halve waarheden en laster.

Pages