Seminarie OGEO FUND - 14 Oktober 2016

News

Trouw aan zijn voluntaristische benadering inzake pensioenen, heeft OGEO FUND voor het derde jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling. Doel: bijdragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijke debat over de pensioenen in België. Volgens een benadering die vergelijkbaar was met die van 2015, omvatte de enquête vragen over de laatste voorstellen van de federale regering met betrekking tot de hervorming van de pensioenen.

Salon des Mandataires 2016

News

This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on Thursday and Friday February 18 and 19, 2016.

The Salon des Mandataires is the meeting place par excellence of not only Local Authorities, but also of all those involved in the management of Municipalities, Provinces, CPAS/OCMW (Public Centre for Social Welfare) and inter-municipalities of the Walloon Region.

Salon des Mandataires 2016

News

Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2016 heeft OGEO FUND, net als vorig jaar, deelgenomen aan het Salon des Mandataires.

Het Salon des Mandataires is de ontmoetingsplek bij uitstek voor de Plaatselijke Besturen, maar ook voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan het beheer van de Gemeenten, Provincies, OCMW’s en intercommunales van het Waalse Gewest.

Salon des Mandataires 2016

News

Cette année encore, OGEO FUND a participé au Salon des Mandataires le jeudi 18 et le vendredi 19 février 2016.

Le Salon des Mandataires est le rendez-vous incontournable des Pouvoirs locaux, mais également de tous ceux qui participent à la gestion des Communes, des Provinces, des CPAS et des Intercommunales de la Région Wallonne.

OGEO FUND Seminar

News

In the same spirit as for the Round Table organised on October 16th 2015 in the offices of Degroof Petercam Bank in Brussels, Ogeo Fund held at the “Cercle de Wallonie” in Namur an institutional seminar on 30th October 2015 titled "Pension Reform: challenges and impacts”.

OGEO FUND-seminarie

News

In de geest van het rondetafelgesprek dat op 16 oktober laatstleden plaatsvond in de Brusselse kantoren van Bank Degroof Petercam, heeft Ogeo Fund op 30 oktober 2015 een institutioneel seminarie georganiseerd. Dit evenement met als titel “Hervorming van de pensioenen: uitdagingen en impact” vond plaats in de “Cercle de Wallonie” te Namen.

Pages