Seminarie van 18 oktober 2013

News

Seminarie van OGEO FUND van 18/10/2013 "Financiering van de pensioenen: uitdagingen en oriënteringen"

Ogeo Fund houdt eraan alle personen te bedanken die aanwezig waren op dit evenement dat plaatsvond in de Cercle de Wallonie te Seraing.

Het vraagstuk rond de pensioenen is complex en evolueert voortdurend:

Rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013

News

Het rendement van Ogeo Fund per eind juni 2013 is hoger dan het gemiddelde van de Belgische pensioenfondsen:

  •  1,16% = gemiddelde rendement van de pensioenfondsen van de tweede pijler volgens de BVPI (Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen). Steekproef van de IBP (Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening) die 11,5 miljard euro vertegenwoordigt, of 62% van de sector)
     
  •  1,81% = gemiddeld rendement van Ogeo Fund.

Ogeo Fund’s yield as at the end of June 2013

News

At the end of June 2013, Ogeo Fund’s yield is higher than the average of other Belgian pension funds:

  •  1.16% = average yield of second pillar pension funds according to BAPI (Belgian Association of Pension Institutions). An IORP (institution for occupational retirement provision) sample representing €11.5 billion, or 62% of the sector.
     
  •  1.81% = the average yield of Ogeo Fund

Pages