Page not found

Résultats de la recherche

 1. Visite des installations de l’AIDE

  News L’équipe d’Ogeo Fund a eu l’opportunité de visiter les installations de l’AIDE ... Dans la station d’épuration à Oupeye, l’équipe d’Ogeo Fund a pu également observer le procédé épuratoire par lequel les eaux ...

 2. Focus on enhanced governance

  ... As an Organisation for Financing Pensions (OFP), OGEO FUND is subject to very strict external control . The appointed actuary and statutory auditor are part of OGEO FUND’s external control mechanisms. To ensure maximum rigour, OGEO ...

 3. Directiecomité

  ... staat in voor de daadwerkelijke leiding van OGEO FUND, onder toezicht van de Raad van bestuur. Het Directiecomité ... en verzekert alle aspecten van het dagelijkse beheer van OGEO FUND. top ...

 4. Privacy

  ... la responsabilisation des acteurs de leur traitement. Ogeo Fund communique sa police vie privée ainsi que son code de conduite .   Ogeo 2 Pension communique également sa police vie privée ainsi que son ...

 5. Compliance Officer

  ... de regels betreffende de integriteit van de activiteiten van OGEO FUND: de regels die rechtstreeks voorzien zijn in de wettelijke en ... maar ook de regels eigen aan het integriteitbeleid van OGEO FUND.     top ...

 6. Executive Committee

  ... Executive Committee assumes the effective management of OGEO FUND under the supervision of the Board of Directors. The Executive ... and handles all aspects of the day-to-day management of OGEO FUND. top ...

 7. Comité financier

  ... financier est un organe consultatif essentiel au sein d'OGEO FUND. Créé dans une démarche volontariste d'optimisation de ... en regard de la SIP (Statement of Investment Principles) d'OGEO FUND. bottom ...

 8. Financieel Comité

  ... Comité is een essentieel raadgevend orgaan binnen OGEO FUND. Dit Financieel Comité, opgericht vanuit een voluntaristisch ... aanzien van de SIP (Statement of Investment Principles) van OGEO FUND te evalueren. bottom ...

 9. Compliance Officer

  ... with the rules on integrity for the activities of OGEO FUND: the rules provided directly in the statutory and regulatory ... Retirement Provision), but also the rules contained in OGEO FUND´s integrity policy.   top ...

 10. Erkende commissaris

  ... de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten ... aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige ...

Pages