Page not found

Résultats de la recherche

 1. Compliance Officer

  ... with the rules on integrity for the activities of OGEO FUND: the rules provided directly in the statutory and regulatory ... Retirement Provision), but also the rules contained in OGEO FUND´s integrity policy.   top ...

 2. Erkende commissaris

  ... de geldende wetsbepalingen heeft de algemene vergadering van OGEO FUND een erkend revisorenkantoor aangesteld, die haar activiteiten ... aan de door de FSMA uitgevoerde controle. Ze controleert of OGEO FUND de adequate maatregelen inzake administratieve en boekhoudkundige ...

 3. Financial Committee

  ... Committee is an essential consultative body within OGEO FUND. Created in a perspective of proactive governance optimisation, this ... of the portfolios and the investment strategy in relation to OGEO FUND’s SIP (Statement of Investment Principles). ...

 4. Comité de direction

  ... Le Comité de direction assume la direction effective d’OGEO FUND sous la supervision du Conseil d’administration. Les tâches ... et assure tous les aspects de la gestion quotidienne d'OGEO FUND. ...

 5. Mentions légales

  ... Exclusion de garantie Tout contenu est propre au site Ogéo Fund. Ce site peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs ... Avis de copyright et de marques déposées Ogéo Fund. Tous droits réservés. La reproduction de tout élément du ...

 6. Onafhankelijke leden van het financieel comité

  OGEO FUND omringt zich met onafhankelijke leden die een goede faam genieten in ...

 7. Aangestelde actuaris

  ... om een dubbele actuariële controle in te voeren binnen OGEO FUND, waarvoor een beroep wordt gedaan op twee aparte dienstverleners: ...

 8. SIP - Statement of Investment Principles

  Les allocations stratégiques d'OGEO FUND par classe d'actifs. SIP ratifiée par l'Assemblée ...

 9. Raad van bestuur

  ... De Raad van bestuur definieert het algemene beleid van OGEO FUND. Dit orgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten ...

 10. Independent members of the Financial Committee

  OGEO FUND surrounds itself with independent members who are recognised in the ...

Pages