Message d'erreur

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query ogeo.

Page not found

Résultats de la recherche

 1. Statement of Investment Principles

  DE STRATEGISCHE ALLOCATIE VAN OGEO FUND PER BELEGGINGSKLASSE Beleggingsklasse  bekrachtigd door de ...

 2. Onafhankelijke leden van het financieel comité

  OGEO FUND omringt zich met onafhankelijke leden die een goede faam genieten in ...

 3. Conclusions de l'étude sur le financement des pensions

  OGEO FUND a clôturé en automne 2013 l'étude menée par l'Université de ...

 4. Aangestelde actuaris

  ... om een dubbele actuariële controle in te voeren binnen OGEO FUND, waarvoor een beroep wordt gedaan op twee aparte dienstverleners: ...

 5. Raad van bestuur

  ... De Raad van bestuur definieert het algemene beleid van OGEO FUND. Dit orgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten ...

 6. Audit interne

  ... d’ IIServices : en partenariat avec Integrale, OGEO FUND a créé en mars 2008 cette société de services dont l’activité ...

 7. Independent members of the Financial Committee

  OGEO FUND surrounds itself with independent members who are recognised in the ...

 8. Very strict controls

  ... Both the internal audit and the external monitoring of OGEO FUND are stringent controls, ongoing and multi-faceted. Internal ...

 9. Interne audit

  ... van IIServices : in samenwerking met Integrale heeft OGEO FUND in maart 2008 deze dienstverlenende vennootschap opgericht die haar ...

 10. Appointed Actuary

  ... to set up a double actuarial monitoring within OGEO FUND, calling on two separate service providers: IIServices for the ...

Pages