Page not found

Résultats de la recherche

 1. Les résultats de l'enquête exclusive d'OGEO FUND sur les retraites en Belgique

  Fidèle à sa démarche volontariste, OGEO FUND souhaite contribuer à l’approfondissement des connaissances et aux ... les pensions en Belgique . C’est dans cette optique qu’OGEO FUND a commandité pour la  troisième année consécutive une enquête ...

 2. De resultaten van de exclusieve opiniepeiling van OGEO FUND over de pensioenen in België

  Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België . Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het derde jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht ...

 3. OGEO FUND Round Table

  News Ogeo Fund, the 5 th largest pension fund in Belgium , manages over one ... euros of assets in a prudent and diversified manner. Ogeo Fund offers its members a performing and disciplined organisation . Moreover, Ogeo Fund seeks to contribute to the knowledge and awareness about pensions ...

 4. La table ronde d’OGEO FUND

  News Ogeo Fund, 5 ème plus grand fonds de pension de Belgique , gère plus ... d’euros d’actifs de manière prudente et diversifiée. Ogeo Fund met à la disposition de ses affiliés une organisation performante ...

 5. Ogeo Fund: Centre of Expertise

  News Ogeo Fund recently organised two events to present the conclusions of the ... As legislation is constantly evolving in this domain, Ogeo Fund aims to provide both its affiliates and an external audience with a ...

 6. Ogeo Fund : Centre d'expertise

  News Ogeo Fund a, il y a peu, organisé deux événements afin de présenter les ... législation étant en constante évolution dans ce domaine, Ogeo Fund  a l’ambition d’offrir, tant à ses affiliés qu’à un public ...

 7. OGEO FUND stelt de resultaten voor van de opiniepeiling over de pensioenen in België

  ... Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België . Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het tweede jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS ...

 8. OGEO FUND présente les résultats de l'enquête d'opinion sur les retraites en Belgique

  ... Fidèle à sa démarche volontariste, OGEO FUND souhaite contribuer à l’approfondissement des connaissances et aux ... les pensions en Belgique . C’est dans cette optique qu’OGEO FUND a commandité pour la deuxième année consécutive une enquête ...

 9. OGEO FUND publie son rapport annuel 2014

  ... de la présentation de son rapport annuel 2014 , OGEO FUND, 5 ème plus grand OFP de Belgique , affiche à fin décembre ... et un bénéfice de 64 millions d’euros. OGEO FUND gère plus d’un milliard d’euros d’actifs (1,085 milliard ...

 10. Ogeo Fund: Expertisecentrum

  News Ogeo Fund heeft enige tijd geleden twee evenementen georganiseerd om de ... de wetgeving op dit vlak voortdurend evolueert, heeft Ogeo Fund zich als ambitie gesteld zowel aan zijn leden als aan een extern ... voor een zo groot aantal mensen toegankelijk te maken. Ogeo Fund heeft een stap in deze richting gezet door een studie te lanceren ...

Pages