Page not found

Résultats de la recherche

 1. Salon van de mandatarissen 2013

  ... Zoals vorige jaren heeft Ogeo Fund deelgenomen aan het Salon van de Mandatarissen , hét evenement ... OCMW’s en Intercommunales uit het Waalse Gewest. Ogeo Fund heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de eerste resultaten voor ...

 2. Salon des Mandataires 2013

  ... News Comme chaque année, Ogeo Fund a participé au Salon des Mandataires qui est le rendez-vous ... des Intercommunales de la Région Wallonne. Ce fut pour Ogeo Fund l'occasion de présenter les premiers résultats de l'étude qu'il a ...

 3. Investissements immobiliers en partenariat avec Integrale

  OGEO FUND possède dans son portefeuille une large poche immobilière ‘en briques’ (plafonnée à un maximum de 25 %). En cela, OGEO FUND se distingue de la plupart des autres fonds de pension belges qui ... mûrement réfléchi en faveur de la brique qui préserve OGEO FUND des fluctuations du marché. Les projets immobiliers dans ...

 4. Annual report - Summary 2014

  ... On the presentation of its 2014 Annual Report , OGEO FUND, the 5th largest Organisation for Financing Pensions (OFP) in ... of 64 million euros at the end of December 2014.   OGEO FUND manages more than one billion euros of assets (1.085 billion €) ...

 5. Vastgoedinvesteringen in partnerschap met Integrale

  OGEO FUND heeft in zijn portefeuille een grote 'bakstenen' vastgoedkorf ... op een maximum van 25%). Hierdoor onderscheidt OGEO FUND zich van de meeste andere Belgische pensioenfondsen, die de voorrang ... Een weldoordachte keuze voor baksteen die OGEO FUND vrijwaart voor marktschommelingen. De vastgoedprojecten waarin ...

 6. Jaarverslag - Samenvatting 2014

  ... voorstelling van zijn jaarverslag 2014 , is gebleken dat OGEO als 5e grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) van ... activa in overfinanciering en 64 miljoen euro winst. OGEO FUND staat in voor het voorzichtig en gediversifieerd beheer van meer ...

 7. Salon des Mandataires 2015

  News This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on ... of the Walloon Region. During this event, OGEO FUND had the opportunity to present the results of its exclusive ...

 8. Salon des Mandataires 2015

  ... Op donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 heeft OGEO FUND , net als vorig jaar, deelgenomen aan het Salon des Mandataires ... van het Waalse Gewest. Tijdens dit evenement heeft OGEO FUND de kans gekregen om de resultaten voor te stellen van de ...

 9. Salon des Mandataires 2016

  News This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on ... of the Walloon Region. During this event, OGEO FUND had the opportunity to present the results of its exclusive ... in Belgium . This survey, launched at the initiative of OGEO FUND, was conducted by IPSOS. Do you want to consult the results of ...

 10. Real estate investments in partnership with Integrale

  OGEO FUND has a large ´brick and mortar´ real estate portfolio within its ... portfolio (with a maximum ceiling set at 25 %). This sets OGEO FUND apart from most of the other Belgian pension funds, which privilege ... choice in favour of bricks and mortar which protects OGEO FUND from the fluctuations of the market. The real estate projects ...

Pages