Annual report - Summary 2014

News

On the presentation of its 2014 Annual Report, OGEO FUND, the 5th largest Organisation for Financing Pensions (OFP) in Belgium, posted a yield of 6.95%, an overfunded asset of 573 million euros and a profit of 64 million euros at the end of December 2014.  

OGEO FUND manages more than one billion euros of assets (1.085 billion €) in a prudent and diversified manner.

Jaarverslag - Samenvatting 2014

News
Jaarverslag 2014

Bij de voorstelling van zijn jaarverslag 2014, is gebleken dat OGEO als 5e grootste Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) van België eind december 2014 goed was voor een financieel rendement van 6,95%, 573 miljoen euro aan activa in overfinanciering en 64 miljoen euro winst.

OGEO FUND staat in voor het voorzichtig en gediversifieerd beheer van meer dan één miljard euro aan activa (1.085 miljard €).

OGEO FUND publie son rapport annuel 2014

News

A l’occasion de la présentation de son rapport annuel 2014, OGEO FUND, 5ème plus grand OFP de Belgique, affiche à fin décembre 2014 un rendement financier de 6,95%, 573 millions d’euros d’actifs en surcouverture et un bénéfice de 64 millions d’euros.

OGEO FUND gère plus d’un milliard d’euros d’actifs (1,085 milliard €) de manière prudente et diversifiée.

Salon des Mandataires 2015

News

Op donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 heeft OGEO FUND, net als vorig jaar, deelgenomen aan het Salon des Mandataires.

Het Salon des Mandataires is de ontmoetingsplek bij uitstek voor de Plaatselijke Besturen, maar ook voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan het beheer van de Gemeenten, Provincies, OCMW’s en intercommunales van het Waalse Gewest.

Salon des Mandataires 2015

News

This year, OGEO FUND participated once again in the Salon des Mandataires on Thursday and Friday February 12 and 13, 2015.

The Salon des Mandataires is the meeting place par excellence of not only Local Authorities, but also of all those involved in the management of Municipalities, Provinces, CPAS/OCMW (Public Centre for Social Welfare) and inter-municipalities of the Walloon Region.

Salon des Mandataires 2015

News

Cette année encore, OGEO FUND a participé au Salon des Mandataires le jeudi 12 et le vendredi 13 février 2015.

Le Salon des Mandataires est le rendez-vous incontournable des Pouvoirs locaux, mais également de tous ceux qui participent à la gestion des Communes, des Provinces, des CPAS et des Intercommunales de la Région Wallonne.

La table ronde d'OGEO FUND

News

OGEO FUND a organisé, le 25 novembre 2014, une table ronde intitulée "Les Belges et leur pension : objectifs et moyens pour une réforme viable" afin de présenter les résultats de l'enquête exclusive commanditée par OGEO FUND et menée par IPSOS sur les retraites en Belgique.

Pages